Từ ngày 13/06 đến 19/06 Swim Vietnam đã tham gia hỗ trợ giảng dạy Lớp tập huấn nghiệp vụ cho Hướng dẫn viên cơ sở về Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em các tỉnh/thành khu vực II tại tỉnh Bình Dương. Chương trình được tổ chức bởi Bộ văn hóa, thể thao và du lịch, Tổng cục thể dục thể thao và UBND tỉnh Bình Dương, Sở văn hoá thông và du lịch.
Mục đích của lớp học nhằm phổ biến kiến thức và kỹ năng bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em; phương pháp dạy trẻ em học bơi, kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước . Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên và học sinh về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện.
   
Theo đó 184 học viên là cán bộ, công chức, giáo viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên và học sinh đã tham gia và hoàn thành khóa học với các yêu cầu đặt ra của Ban tổ chức.