Đào tạo giáo viên là một phần quan trọng của Swim Vietnam

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng trẻ em và phụ huynh được tiếp cận với những giáo viên lành nghề có trình độ, chuyên môn và đam mê công việc của họ.

Swim Vietnam đào tạo giáo viên cho chương trình của chúng tôi và cho các tổ chức phi chính phủ khác có nhu cầu dạy bơi. Chúng tôi đã đào tạo hàng trăm giáo viên dạy bơi theo tiêu chuẩn quốc tế t để đáp ứng nhu cầu bơi lội sinh tồn rất lớn ở trẻ em và người lớn.

Chúng tôi hiện có 9 giảng viên  quốc tế AUSTSWIM về dạy bơi và an toàn dưới nước