Đối tác với Swim Việt Nam

Bằng việc tài trợ cho Swim Vietnam, bạn sẽ mang đến cho trẻ em những kỹ năng bơi lội và an toàn dưới nước quan trọng mà chúng cần để tự cứu lấy mạng sống của mình. Bạn cũng sẽ đóng góp vào việc phát triển các phương pháp dạy bơi chất lượng cao, an toàn và bền vững ở Việt Nam.

Tất cả các nhà tài trợ đều nhận được

Chúng tôi đã hợp tác thành công với nhiều công ty, cả quốc tế và Việt Nam.

Mức tài trợ có thể khác nhau, bao gồm tài trợ cho từng trẻ em thông qua chương trình, hỗ trợ một khóa đào tạo giáo viên dạy bơi mới, hỗ trợ khởi động chương trình bơi lội ở vùng nông thôn dễ bị lũ lụt và có mức độ đuối nước cao hoặc tài trợ chi phí một trong những bể bơi của chúng tôi mỗi năm.

Tải xuống toàn bộ bản cáo bạch tài trợ.

 

Liên hệ với chúng tôi về các cơ hội hợp tác!

 

Tài trợ kim cương  – US $ 20.000

Tài trợ vàng – US $ 10.000 

Tài trợ bạc – US $5.000 

 

Tài trợ đồng – 2.000 đô la Mỹ