THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI

Số liệu được cập nhật tính đến tháng 12/2022
0

Trẻ em được dạy bơi

0

Trẻ em được giáo dục kiến thức an toàn dưới nước

0

Đào tạo giáo viên dạy bơi

0

Hồ bơi

TIN TỨC VÀ CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Xem tất cả tin tức và cập nhật

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Swim Vietnam có 5 khung chương trình chính bao gồm: Chương trình bơi lội sinh tồn miễn phí, Lớp học kiến thức an toàn dưới nước, Đào tạo giáo viên dạy bơi, Xây dựng hồ bơi, và chương trình Ngôi sao bơi lội
Chương trình Ngôi sao bơi lội
ĐĂNG KÝ THAM GIA

KỸ NĂNG SỐNG

Tại đây, chúng tôi luôn chú trọng giáo dục các em kỹ năng sinh tồn để các em có thể tự cứu chính mình khi gặp sự cố dưới nước.
Xem tất cả các khóa đào tạo

Đối tác và Nhà tài trợ của chúng tôi

Swim Vietnam tự hào được hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế cam kết phòng chống đuối nước.