Mỗi năm, Swim Vietnam dạy bơi sinh tồn miễn phí cho hàng nghìn trẻ em trong độ tuổi đi học  với mục đích phòng chống đuối nước.

Trong suốt chương trình gồm 15 bài học, các em sẽ học cách nổi, bơi sống sót, đứng nước và cách thực hiện những cách cứu hộ an toàn. Các em sẽ được học về an toàn nước quan trọng và các kỹ năng sinh tồn để  giúp các em đưa ra những quyết định đúng đắn trong môi trường nước

Chúng tôi tổ chức nhiều chương trình trong suốt cả năm như một phần của chương trình giảng dạy tại trường và trong các kỳ nghỉ học. Các em sẽ tham gia ba lớp học bơi mỗi tuần trong suốt sáu tuần.

Sau khi hoàn thành chương trình, trẻ em được đánh giá về khả năng bơi 25 mét và đứng nước trong một phút. 

Các bài học được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ quốc tế của Swim Vietnam tại một trong 15 hồ bơi của chúng tôi, mang đến một môi trường an toàn và có giám sát để học các kỹ năng an toàn

Chương trình bơi sinh tồn cung cấp một nền tảng kiến ​​thức và kỹ năng bơi  cơ bản cho các em.