Swim Vietnam xây dựng, lắp đặt hồ bơi nhằm mang đến cho trẻ em một môi trường học bơi an toàn và có giám sát

Chúng tôi hiện có 15 hồ bơi tại miền Trung Việt Nam, trong đó có một số hồ bơi di động có thể dễ dàng di chuyển đến các địa điểm mới để đáp ứng nhu cầu ở nông thôn Việt Nam.

Trung bình mỗi năm sẽ có 500 trẻ em học bơi trong mỗi hồ bơi, với chi phí vận hành là 10.000 USD / năm.

Hiện chúng tôi đang gây quỹ để xây dựng một hồ bơi ở vùng sâu vùng xa của Quảng Nam nhằm phòng chống đuối nước.