Rất nhiều cách bạn có thể quyên góp quỹ cho Swim Vietnam. Dưới đây là 1 số ý tưởng để bạn bắt đầu …

Các sự kiện bơi

Một số trong các nhà tài trợ của chúng tôi thường tổ chức thi đấu  giải bơi hoặc đứng nước gây quỹ từ thiện; người bơi nhận tài trợ bởi chính những bạn bè và gia đình họ cho mỗi vòng họ bơi hay mỗi phút họ đứng nước.

Tặng quà

Bạn, người có mọi thứ, muốn cho gì? Món quà kỹ năng an toàn nước cho 1 trẻ ở Việt Nam?

Gây quỹ tại nơi làm việc hay trường học.

Tổ chức 1 sự kiện tại nơi làm việc hay trường học là cách tuyệt vời để gây quỹ. Tất cả điều bạn cần là quyết định làm gì! Đây là 1 số ý tưởng:

*bán đồ nướng hay cuộc xổ số để bán hàng vì mục đích từ thiện

* bán xúc xích rán

* đêm nhạc hay các sự kiện theo nhóm khác

Các hoạt động gây quỹ của các nhà tài trợ có ý nghĩa rất lớn với Swim Vietnam.

Tình nguyện viên

Vì chi phí và khó khăn xin thị thực cũng như một số thủ tục hành chính khác  Swim Vietnam không thể tuyển được tình nguyện viên ngắn hạn (dưới thời hạn 3 tháng).

Các tình nguyện viên có thể trao các món quà   như kính bơi, mũ bơi hay phao tập bơi cho các em tại hồ bơi

Hãy cho chúng tôi biết trước chuyến thăm của bạn và chúng tôi thu xếp thời gian để bạn trao tặng trẻ những món quà nhỏ xing và quan sát lớp học bơi.