Tính pháp lý vềTổ chức  từ thiện

Swim Vietnam là tổ chức từ thiện được đăng ký ở Vương quốc Anh. Số đăng ký từ thiện SC042133. Hãy xem chi tiết về đăng ký của chúng tôi details of our registration .

Báo cáo hằng năm

Tính bền vững

Swim Vietnam, hợp tác các tổ chức NGO khác ở Việt Nam, đang làm việc với Chính phủ Việt Nam, tạo ra các khoá học bơi và một phần giáo dục an toàn nước trong chương trình quốc gia.

Chúng tôi đang tư vấn Chính phủ Việt Nam chương trình bơi sinh tồn tiêu chuẩn và chương trình đào tạo giáo viên và làm việc cho các chương trình thử nghiệm để chuyển giao 1 số bể bơi của mình cho chính phủ, để họ tự vận hành chương trình bơi với hướng dẫn và giám sát của chúng tôi. Việc này nằm trong kế hoạch của chúng tôi để đảm bảo tính bền vững việc giáo dục bơi lội tại Việt Nam.

Chính sách bảo vệ trẻ em

Giữ an toàn cho trẻ em trong chương trình là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi có một chính sách bảo vệ nghiêm ngặt để
đảm bảo an toàn cho các em trong chương trình.  Xem tại đây.