16 người chết đuối tại Việt Nam hàng ngày; trong đó hơn 1 nửa là trẻ em.

Swim Vietnam thường đào tạo giáo viên dạy bơi, xây dựng hồ bơi và cung cấp các khoá học bơi sinh tồn và an toàn nước miễn phí, giúp trẻ em Việt Nam có kỹ năng tự cứu mình.
Từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm, khoảng 3,000 trẻ em miền Trung Việt Nam tham gia chương trình bơi sinh tồn của Swim Vietnam tại các bể bơi ở địa phương.

Qua 5 tuần học, trẻ em sẽ biết bơi, nổi và đứng nước. Bên cạnh đó còn được học các kiến thức an toàn nước cần thiết và thực hành các kỹ thuật cứu hộ an toàn.
Các chương trình bơi và sinh tồn rất hiệu quả – làm giảm đến 90% tỉ lệ đuối nước ở trẻ em khi chúng hoàn thành chương trình này.
Chúng tôi đã giúp hàng nghìn người nhưng vẫn còn việc phải làm gồm cả tư vấn cho Chính phủ chương trình an toàn nước Quốc gia.

Với sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi có thể dạy bơi sinh tồn cho nhiều trẻ em Việt Nam