Chương trình giảng dạy về kiến thức an toàn nước được tổ chức dưới hình thức lý thuyết trong phòng với những bài học quan trọng giúp các em trang bị thêm kiến thức.

Đối tượng chính là  trẻ em ở độ tuổi Tiểu học, chương trình giảng dạy cho phép chúng tôi tiếp cận thêm hàng nghìn trẻ em với nền giáo dục cơ bản này để các em có thể tự cứu sống mình khi gặp nguy hiểm trong môi trường nước.

Chúng tôi hiện đang làm việc với các bộ ban ngành để triển khai chương trình giảng dạy về an toàn nước của chúng tôi trên toàn quốc.

.