Chương trình cung cấp các bài học bơi và an toàn dưới nước cho trẻ em khuyết tật của 3 tổ chức phi chính phủ ở Hội An (CHIA Children’s Hope in Action, Hearing and Beyond và Tổ chức KIANH)

Đội ngũ giáo viên Swim Vienam và Aquatic Training School- Swim Vietnam sẽ thực hiện giảng dạy các bài học mỗi tuần kéo dài 1 giờ đồng hồ với sự hỗ trợ từ nhân viên của các tổ chức này, chương trình được tài trợ bởi tổ chức Water Skills For Life.

Thông qua chương trình Ngôi sao bơi lội, các nhân viên cũng như tình nguyện viên của 1 trong 3 tổ chức này về phương pháp cũng như nội dung bài học để dạy kỹ năng bơi và an toàn dưới nước cho các em.  Đuối nước là một vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam đối với tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật và trẻ mắc chứng tự kỷ khi các em chưa nhận thức được mối nguy hiểm với môi trường nước.