Những ngày cuối tháng 8, trời trở mình sang thu. Cũng là lúc Swim Vietnam sắp khép lại một mùa hè rực rỡ của mình với chương trình học bơi sinh tồn miễn phí.

Nay đã bước sang tuần thứ 4 của khóa 4, tuần này các thầy tập trung kiểm tra/ đánh giá năng lực của các em học sinh sau hơn 10 bài học bơi tại Swim Vietnam.

Cùng điểm lại những khoảng khắc “mùa hè rực rỡ”:

Xin phép ghi dấu những nụ tại đây!

Swim Vietnam team